Obecné hygienické požadavky

Tuto problematiku částečně řeší Vyhláška č. 38/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy.

Předměty podávané na našem e-shopu jsou prodávané jako PŘEDMĚTY REKLAMNÍ a dodavatel nenese žádnou zodpovědnost za to, když zákazník předmět bude využívat k jinému účelu.

Materiály přicházející do styku s potravinami a pokrmem totiž podléhají vyhlášce č. 38/2001 sbírky. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy a ta stanovuje podmínky potisku na předměty jako jsou hrnky, sklenice apod. Minimální vzdálenost potisku 20 mm od horního okraje, tak aby nemohl potisk přijít do styku s ústy. Taktéž je zakázáno potiskovat vnitřní stranu takových předmětů.

Našim zákazníkům doporučujeme používat předměty námi dodávané – konkrétně hrnky všech druhů a velikostí, pouze jako dekorační či reklamní. Doporučujme se řídit přiloženými pokyny, které dodáváme společně se zbožím.